Huisregels

Huisregels

Algemene regels

 • Bij entree en na toegang/het betreden van het evenementen-terrein gaat men akkoord met de huisregels.
 • Iedereen die toegang wenst te hebben tot het evenemententerrein dient in het bezit te zijn van een ID-kaart, paspoort en/of rijbewijs. Deze dient bij toegang tot het terrein getoond te worden aan de beveiliging.
 • U gaat akkoord dat als u op foto’s en/ of filmpjes staat dat deze op social media geplaatst worden. (Deze kunnen ook gebruikt worden door bevoegde instanties zoals politie.)
 • Alle aanwijzingen van medewerkers en/of beveiliging van de feestweek Bennebroek, die verband houden met het gedrag en de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 • Indien géén medewerking wordt verleend bij eventuele controles op wapens, drugs en drank kan de toegang worden geweigerd of uitzetting tot gevolg hebben.
 • Alcoholische dranken worden alleen verkocht aan personen boven de 18 jaar.
 • Wanneer men gevraagd wordt om legitimatie (bij toegangscontrole en alcohol-verstrekking) is men verplicht die te tonen.
 • Het gebruik van alle speeltoestellen is geheel voor eigen risico.
 • Toegang tot het terrein is geheel voor eigen risico.
 • Stichting Bennebroekse Feestweek is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade aan en diefstal van goederen, ook de bestuurders en/of vrijwilligers niet.
 • Opname apparatuur foto- en film camera’s en voorwerpen als paraplu’s en stoeltjes zijn niet toegestaan en kunnen niet in bewaring worden gegeven, ter beoordeling van de beveiliging.

Het is verboden:

 • Te roken in de tent
 • Eigen drank en etenswaren mee het evenemententerrein op te nemen.
 • Andere gasten lastig te vallen.
 • Drank en bekers van het terrein mee naar buiten te nemen.
 • Op plaatsen te komen op het evenemententerrein die niet bedoeld zijn voor publiek.
 • Nooduitgangen te openen zonder zeer dringende noodzaak, dan wel deze te blokkeren.
 • Hard- en softdrugs te bezitten en te gebruiken dan wel te verhandelen.
 • Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in bezit te hebben.
 • Diefstal en vernielingen te plegen.
 • Goederen te verhandelen of te helen.
 • Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Zich discriminerend uit te laten
 • Overmatig alcohol te gebruiken
 • Alcohol te nuttigen onder de 18 jaar dan wel alcohol te verstrekken door personen op het evenemententerrein aan personen die onder de 18 jaar zijn.
 • Alcohol mee te nemen naar een tent waarin een alcoholvrij feest wordt gehouden.
 • Honden mee te nemen indien aangelijnd, ter beoordeling van de beveiliging.

Bij overtreding van de huisregels kan uitzetting het gevolg zijn.
Van strafbare gedragingen zal altijd melding worden gemaakt bij de politie.
Bij overtreding van een strafbaar feit wordt aangifte gedaan bij de politie.
Het bestuur houdt zich het recht voor bezoekers te weigeren dan wel een ontzegging te geven voor deze en komende edities van de Feestweek.

Schades en/of boetes opgelegd aan de stichting welke wel of/niet moedwillig veroorzaakt zijn door de bezoeker(s), zullen te allen tijde verhaald worden op de desbetreffende bezoeker(s).

Iedereen die toegang heeft genomen tot het feest terrein zal zich houden aan de regels die de organisatie heeft gemaakt en is bekend met de regels. Verder is de organisatie nimmer / niet aansprakelijk voor schade aan personen ( en/of goederen) en of derden. De bezoekers zijn akkoord dat er foto en film opname gemaakt worden ten behoeve van promotie activiteiten en dat deze op de website en via andere social media worden verspreid. MeerEvents BV.